Що таке ФРС?

Що таке ФРС?

ФРС – федеральна резервна система – свого роду центральний банк США. 

ФРС керує грошовою масою американського долара. Оскільки більшість контрактів в світі підписується в доларах і долар є світовою валютою, то ФРС – регулюючи об’єм грошової маси в економіці може впливати на покупну спроможність як громадян США так і решти світу. 

ФРС – центральний банк який керує світом. Від його рішення залежить світова ліквідність, що впливає на вартість фінансових і цифрових активів. 

Основні функції ФРС:

· Регулювання грошовою масою

· Регулювання норм резервів комерційних банків. 

· Регулювання вартості коштів – відсоткова ставка. 

· Кредитор останньої інстанції. 

Давайте розберемо детальніше механізми регулювання грошової маси

В залежності від поточного стану економіки ФРС або друкує додаткові кошти, або навпаки забирає їх із системи. Основна її ціль, завжди давати в обороті таку суму доларів, яка не буде сильно розганяти інфляцію, але і не провокуватиме дефляцію. 

В залежності від об’єму коштів в економіці і попиту на них регулюється їх вартість, тобто грошова маса. Чим менше коштів в економіці і більше попит - тим вища відсоткова ставка, і навпаки, чим більше коштів і менше попит - тим, відсоткова ставка нижча.

В циклі високої відсоткової ставки вигіднішим є вкладати кошти в менш ризикові активи на короткий термін (тобто сюди відносяться облігації в першу чергу), а період низької відсоткові ставки – більш ризикові активи, акції та криптовалюти. 

Рішення щодо своєї більш жорсткої або м’якшої політики ФРС приймає в залежності від поточної динаміки інфляції та її значення по відношенню до таргету.

Таргет – ціль по інфляції яку ФРС хоче отримати. Якщо інфляція нижче, то ФРС приймає більш м’яку монетарну політики, друкує додаткові кошти і зменшує відсоткову ставку. Якщо інфляція вище таргету – то навпаки, відсоткова ставка піднімається, а грошова маса зменшується. 

Також ФРС регулює всю банківську систему на предмет дотримання резервів ліквідності. Оскільки вся банківська система побудована на довірі, то банкрутство одного-двох банків може привести до «банкопаду» і обвалу всієї системи. 

Банки обмінюються ліквідністю один з одним і в момент, коли жоден  із банків не хоче кредитувати певний банк він може звернутися до ФРС, як до кредитора останньої інстанції. Але… треба розуміти що інші банки не просто так не хотіли дати кошти в кредит. Певно у банка є якість реальні проблеми і якщо він вже звертається до ФРС то варто добре подумати про збереження своїх коштів в цьому банку. 

Аналоги ФРС. В інших країнах є центральні та національні банки. В Україні – це НБУ. Виконують вони ті самі функції тільки для своєї національної валюти. В Україні це гривня. 

Резюмуючи: ФРС виконує роль центрального банку для американського долара. В залежності від інфляції вона або збільшує або зменшує об’єм грошової маси в системі, а це в подальшому впливає на вартість фінансових активів і курс валюти.